เมษายน
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด ลาดพร้าว 101 เดือน เม.ย. 2558

อาคาร A-L

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานด้านสถาปัตยกรรม : แล้วเสร็จ 100%

งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล : แล้วเสร็จ 100%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายในอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 100%

งานภายนอก

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานสวนรอบอาคาร : แล้วเสร็จ 100%

งานถนนและที่จอดรถ : แล้วเสร็จ 100%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 100%

มีนาคม
2558

อัพเดตความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด ลาดพร้าว 101 เดือน มีนาคม 2558

อาคาร A-L

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานด้านสถาปัตยกรรม : แล้วเสร็จ 97.2%

งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล : แล้วเสร็จ 100%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายในอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 99%

งานภายนอก

งานโครงสร้าง : แล้วเสร็จ 100%

งานสวนรอบอาคาร :  แล้วเสร็จ 100%

งานถนนและที่จอดรถ :  แล้วเสร็จ 100%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 100%

กุมภาพันธ์
2558

ความคืบหน้างานก่อสร้างเดือน ก.พ.2558

อาคาร A-L

งานโครงสร้าง: แล้วเสร็จ 100%

งานด้านสถาปัตยกรรม: แล้วเสร็จ 95.45%

งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล: แล้วเสร็จ 100%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายในอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 98.48%

งานภายนอก

งานโครงสร้าง: แล้วเสร็จ 90%

งานสวนรอบอาคาร : แล้วเสร็จ 95%

งานถนนและที่จอด: แล้วเสร็จ 90%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายนอกอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 91.67%

พฤศจิกายน
2557

ความคืบหน้างานก่อสร้างเดือน พ.ย.57

อาคาร A-L

งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100%

งานด้านสถาปัตยกรรม 89.5%

งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล 100%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายในอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 96.50%

งานภายนอก

งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 76.7%

งานสวนรอบอาคาร แล้วเสร็จ 63%

งานถนนและที่จอดรถ แล้วเสร็จ 50%

ความคืบหน้างานก่อสร้างภายนอกอาคารโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 63.23 %

ขณะนี้ลูกบ้านเริ่มทยอยเข้าพักอาศัย  โดยการบริหารนิติบุคคล บริษัท เจนัส แมเนจเม้นท์ จำกัด

มิถุนายน
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57 (อาคาร I-L)

อาคาร I
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

อาคาร J
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

อาคาร K
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

อาคาร L
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80%

มิถุนายน
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57 (อาคาร E-H)

อาคาร E
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

อาคาร F
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

อาคาร G
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

อาคาร H
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80%

มิถุนายน
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มิ.ย.57 (อาคาร A-D)

อาคาร A
ทางโครงการได้ดำเนินการงานฐานรากแล้วเสร็จและผลิตแผ่นผนังโครงสร้าง ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 55%

อาคาร B
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 70%

อาคาร C
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 70%

อาคาร D
งานโครงสร้าง พร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 80%

มีนาคม
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57 (อาคาร I-L)

อาคาร I

งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 78%

อาคาร J
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

อาคาร K
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 90%

อาคาร L
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 80%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 77%

มีนาคม
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57 (อาคาร E-H)

อาคาร E
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 90%

อาคาร F
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 82%

อาคาร G
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 99%

อาคาร H
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 90%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 77%

มีนาคม
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน มี.ค.57 (อาคาร A-D)

อาคาร A
ทางโครงการได้ดำเนินการงานฐานรากแล้วเสร็จและผลิตแผ่นผนังโครงสร้าง ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 15%

อาคาร B
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 60%

อาคาร C
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 60%

อาคาร D
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 92%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 77%

กุมภาพันธ์
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ก.พ.57 (อาคาร I-L)

อาคาร I
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 75%

อาคาร J
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 98%

อาคาร K
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

อาคาร L
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 77%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 75%

กุมภาพันธ์
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ก.พ.57 (อาคาร E-H)

อาคาร E
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 87%

อาคาร F
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 74%

อาคาร G
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 98%

อาคาร H
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 87%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 75%

กุมภาพันธ์
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ก.พ.57 (อาคาร A-D)

อาคาร A
อยู่ในระหว่างการดำเนินการเข็มเจาะและผลิตแผ่นผนังแล้วเสร็จ ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 10%

อาคาร B
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 57%

อาคาร C
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 55%

อาคาร D
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 89%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 75%

มกราคม
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57 (อาคาร E-H)

อาคาร E
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 85%

อาคาร F
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 68%

อาคาร G
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 95%

อาคาร H
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 74%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 73%

มกราคม
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57 (อาคาร I-L)

อาคาร I
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 75%

อาคาร J
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 98%

อาคาร K
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 78%

อาคาร L
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 74%
ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 73%

มกราคม
2557

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ม.ค.57(อาคาร A-D)

อาคาร A
อยู่ในระหว่างการดำเนินการเข็มเจาะและผลิตแผ่นผนังแล้วเสร็จ ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 10%

อาคาร B
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 55%

อาคาร C
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 50%

อาคาร D
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 87%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 73%

ธันวาคม
2556

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 (อาคาร I-L)

อาคาร I
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 72%

อาคาร J
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 92%

อาคาร K
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 73%

อาคาร L
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 71%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 71 %

ธันวาคม
2556

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 (อาคาร E-H)

อาคาร E
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 82%

อาคาร F
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 65%

อาคาร G
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 92%

อาคาร H
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 73%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 71 %

ธันวาคม
2556

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน ธ.ค.56 (อาคาร A-D)

อาคาร A
อยู่ในระหว่างการดำเนินการเข็มเจาะ ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 3%

อาคาร B
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 52%

อาคาร C
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 48%

อาคาร D
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 84%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 71 %

พฤศจิกายน
2556

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 (อาคาร I-L)

อาคาร I
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 72%

อาคาร J
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 92%

อาคาร K
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 73%

อาคาร L
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 71%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 70%

พฤศจิกายน
2556

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 (อาคาร E-H)

อาคาร E
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 82%

อาคาร F
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 65%

อาคาร G
งานโครงสร้างพร้อม ติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 92%

อาคาร H
งาน โครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 73%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 70%

พฤศจิกายน
2556

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างเดือน พ.ย.56 (อาคาร A-D)

อาคาร A
อยู่ในระหว่างการดำเนินการเข็มเจาะ ความก้าวหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 3%

อาคาร B
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 52%

อาคาร C
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 42%

อาคาร D
งานโครงสร้างพร้อมติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จ 100% ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างคิดเป็น 84%

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 70%

มิถุนายน
2556

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างของโครงการ เดือน มิ.ย.56

ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างของโครงการ เดือน มิ.ย.56

Building A งานเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ 70%
Building B งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ กำลังติดตั้งโครงหลังคา
Building C งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ กำลังติดตั้งโครงหลังคา
Building D งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 65%
Building E งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 65%
Building F งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 25%
Building G งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 85%
Building H งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 60%
Building I งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 30%
Building J งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 85%
Building K งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 50%
Building L งานโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ งานสถาปัตย์แล้วเสร็จประมาณ 30%

งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง กำลังดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการแล้วประมาณ 15%

ความก้าวหน้างานโดยรวมประมาณ 53%

มีนาคม
2556

ความคืบหน้าโครงการ (7)

ความคืบหน้าโครงการเดือน มี.ค.56

งานเสาเข็มทั้งโครงการ 90%

Building B โครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
Building C งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 75%
Building D,E โครงสร้างแล้วเสร็จ งานสถาปัตย์ 15%
Building F งานฐานราก แล้วเสร็จ 100%
Building GJ โครงสร้าง แล้วเสร็จ งานสถาปัตย์ 45%
Building H,K งานโครงสร้างชั้น 5 แล้วเสร็จ
Building I,L งานโครงสร้างชั้น 3 แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้างานโดยรวมประมาณ 25%

กุมภาพันธ์
2556

ความคืบหน้าโครงการ (6)

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

ในส่วนงานก่อสร้างปัจจุบัน โครงสร้างตึก J และ G แล้วเสร็จ 100%
โครงสร้างตึก D และ E อยู่ที่ชั้น 3
ส่วนตึก H,K และ L ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%ได้เริ่มดำเนินการงานด้านสถาปัตยกรรม สำหรับอาคาร G และ J
ความคืบหน้าด้านงานเสาเข็มทั้งโครงการอยู่ที่ 92%
ความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 12%
โดยมอบหมายให้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างหลัก

กันยายน
2555

อัพเดตความคืบหน้าเดือน ก.ย.55

โครงการพลัม คอนโด ลาดพร้าว 101 - ในส่วนงานก่อสร้าง ได้รับการอนุมัติความเห็นชอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว - การถมดินและเกลี่ยหน้าดินเสร็จ 100 % - ได้เริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มแล้วประมาณ 10% โดยมอบหมายให้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผุ้ดำเนินการก่อสร้างหลัก

พฤษภาคม
2555

อัพเดตการก่อสร้างพลัม คอนโด ลาดพร้าว 101 (เดือน พ.ค.55)

ณ ปัจจุบันโครงการพลัม คอนโด ลาดพร้าว 101 ได้มีการดำเนินงานในเรื่องของการถมดินไปประมาณ 50% แล้ว และได้ผ่าน EIA Approve เรียบร้อยแล้ว

มีนาคม
2555

ความคืบหน้าโครงการ (1)

การถมดินภายในโครงการพลัม คอนโด ลาดพร้าว 101