กุมภาพันธ์
2559

ความคืบหน้าโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

งานก่อสร้างพลัมคอนโดแหลมฉบัง

อาคาร A เสร็จแล้ว 100%

อาคาร B เสร็จแล้ว 100%

อาคาร C เสร็จแล้ว 70%

อาคาร D เสร็จแล้ว 70%

มิถุนายน
2558

ความคืบหน้าโครงการประจำเดือนมิถุนายน 2558

งานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด แหลมฉบังโดยรวมแล้วเสร็จ 60%

 - อาคาร A แล้วเสร็จ 56%

  โครงสร้าง 95%, ระบบ 28%, สถาปัตยกรม 34%

 - อาคาร B แล้วเสร็จ 64%

  โครงสร้าง 95%, ระบบ 30%, สถาปัตยกรม 52%

  ทั้งสองอาคาร กำลังติดตั้งโครงหลังคา, ดำเนินการงานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบทั้งภายในห้องชุดและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร นอกจากนี้ได้เริ่มงานลิฟต์แล้วด้วย

 

 - งานภายนอก แล้วเสร็จ 47%

   บ่อบำบัดน้ำเสีย 50%, ถังน้ำดี 100%, งานรั้วรอบโครงการ 50% และงานถนนโครงการ 5%

พฤษภาคม
2558

ความคืบหน้าโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2558

งานก่อสร้างโครงการพลัมคอนโด แหลมฉบังโดยรวมแล้วเสร็จ 33%
 - อาคาร A แล้วเสร็จ 22% 
   โครงสร้าง 47%, ระบบ 4%, สถาปัตยกรรม 8%
    กำลังตั้งแผ่นผนังและแผ่นพื้นชั้น 4-5
 - อาคาร B แล้วเสร็จ 47%
   โครงสร้าง 88%, ระบบ 20%, สถาปัตยกรรม 27%
   กำลังตั้งแผ่นผนังชั้น 8
 

เมษายน
2558

ความคืบหน้าโครงการประจำเดิอนเมษายน 2558

งานก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 23%
 - อาคาร A แล้วเสร็จ 12% 
   โครงสร้าง 30%, ระบบ 1%, สถาปัตยกรรม 0%
    กำลังก่อสร้างโครงสร้างส่วนร้านค้า, ตั้งแผ่นผนังและแผ่นพื้นชั้น 1-2
 - อาคาร B แล้วเสร็จ 28%
   โครงสร้าง 58%, ระบบ 7%, สถาปัตยกรรม 12%
   กำลังตั้งแผ่นผนังชั้น 5

มีนาคม
2558

ความคืบหน้าโครงการประจำเดือนมีนาคม 2558

โครงการพลัมคอนโด แหลมฉบังได้ดำเนินงานการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 13% 

 - อาคาร A โครงสร้าง 5.17% งานระบบ 0.75%

  กำลังก่อสร้างฐานรากและบ่อบำบัดน้ำเสีย

 - อาคาร B โครงสร้าง 6.05% งานระบบ 1%

  กำลังตั้งแผ่น Precast (พื้นและผนัง) ชั้น 2

กุมภาพันธ์
2558

ความคืบหน้าโครงการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

งานฐานรากแล้วเสร็จ 50%

มกราคม
2558

ความคืบหน้าโครงการ ประจำเดือน มกราคม 2558

หลังจากที่โครงการพลัมคอนโด แหลมฉบัง ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

และได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางโครงการฯ ทางโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่ได้วางไว้

เพื่อส่งมอบห้องชุดคุณภาพให้กับลูกค้าตามกำหนดส่งมอบ

สำหรับความคืบหน้าประจำเดือน มกราคม 2558  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ธันวาคม
2557

ความคืบหน้าโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

หลังจากโครงการพลัมคอนโด แหลมฉบัง ผ่าน EIA เป็นที่เรียบร้อย

โครงการเริ่มงานตอกเสาเข็ม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา