พลัมคอนโด นวมินทร์

มีนาคม
2556

ความคืบหน้าโครงการ พลัมคอนโด นวมินทร์ (เดือนมีนาคม)

ปัจจุบัน โครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์อาคาร พักอาศัย งานระบบ และอื่นๆ อาทิเช่นตกแต่งภายใน จัดสวน และป้าย ซึ่งบริษัทพรพระนครเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการโดยมีบริษัทสโตนเฮนจ์อินเตอร์เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานฐานราก ..............แล้วเสร็จ 100%
งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100%
งานสถาปัตย์แล้วเสร็จ 90%
งานระบบแล้วเสร็จ 70%
อื่นๆแล้วเสร็จ 10

มกราคม
2556

งานโครงสร้าง - สถาปัตย์

ปัจจุบัน โครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง-สถาปัตย์อาคาร พักอาศัยซึ่งบริษัทพรพระนครเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ โดยมีบริษัทสโตนเฮนจ์อินเตอร์เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม ..............แล้วเสร็จ 100%
งานฐานรากแล้วเสร็จ 100%
งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100%
งานสถาปัตย์แล้วเสร็จ 80%
งานระบบแล้วเสร็จ 60%

ตุลาคม
2555

งานโครงสร้าง - สถาปัตย์

ปัจจุบัน โครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง-สถาปัตย์อาคาร พักอาศัยซึ่งบริษัทพรพระนครเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ โดยมีบริษัทสโตนเฮนจ์อินเตอร์เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม..............แล้วเสร็จ 100%
งานฐานรากแล้วเสร็จ 100%
งานโครงสร้างถึงพื้นหลังคา อาคาร A, B, C
งานสถาปัตย์ก่ออิฐถึงชั้น 5
งานระบบถึงชั้น 7

ตุลาคม
2555

ความคืบหน้าโครงการ พลัมคอนโด นวมินทร์ (2)

ปัจจุบัน โครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง - สถาปัตย์ อาคารพักอาศัยซึ่งบริษัทพรพระนครเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ โดยมีบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ ..............100%
งานฐานรากแล้วเสร็จ100%
งานโครงสร้างถึงพื้นหลังคา อาคาร A, B และ C
งานสถาปัตย์ก่ออิฐ ถึงชั้น 5
งานระบบถึงชั้น 7

พฤษภาคม
2555

ความคืบหน้าการก่อสร้าง พลัม คอนโด นวมินทร์ (เดือน พ.ค 55)

ขณะนี้การก่อสร้างโครงการพลัม นวมินทร์ โครงสร้างฐานราก อาคาร A , B และ C แล้วเสร็จ 90% โดยเริ่มงานโครงสร้างอาคารพื้นชั้น 1 แล้วบางส่วน