plumcondo แจ้งวัฒนะ สเตชั่น

ข้อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการ             ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ        คอนโดสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

จำนวนห้องชุด            1,172 ยูนิต (ห้องชุดพักอาศัย 1,154 ยูนิต + ร้านค้า 18 ยูนิต)

พื้นที่โครงการ             10-0-76.8 ไร่

ขนาดห้อง

1 ห้องนอน -1                ขนาด  22.50     ตร.ม.    

1 ห้องนอน -2                ขนาด  26.00     ตร.ม.   

2 ห้องชุดรวมกัน -1        ขนาด  34.95     ตร.ม.   

2 ห้องชุดรวมกัน -2        ขนาด  45.00     ตร.ม.   

ร้านค้า