Plum Condo MiX Chaengwattana

ข้อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการ             ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ        คอนโดสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

จำนวนห้องชุด            1,141 ยูนิต (ห้องชุดพักอาศัย 1,123 ยูนิต + ร้านค้า 18 ยูนิต)

พื้นที่โครงการ             9-2-14.8 ไร่

ขนาดห้อง

1 Bedroom 22.5 และ 26 ตร.ม.
1 Bedroom Plus 34.95 ตร.ม.
2 Bedroom (Combine) 45 ตร.ม

ร้านค้า