Plum Condo MiX Chaengwattana

ข้อมูลโครงการ

ที่ตั้งโครงการ             ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ        คอนโดสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

จำนวนห้องชุด            1,141 ยูนิต (ห้องชุดพักอาศัย 1,123 ยูนิต + ร้านค้า 18 ยูนิต)

พื้นที่โครงการ             9-2-14.8 ไร่

ขนาดห้อง

1 Bedroom-1 : 22.5  ตร.ม.

1 Bedroom-2 : 26 ตร.ม.

1 Bedroom Plus : 34.95 ตร.ม.

2 Bedroom (Combine) : 45 ตร.ม