คอนโดมิเนียม คอนโด : Plum Condo Donmuang-Airport

ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม คอนโด : Plum Condo MiX Chaengwattana

ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม คอนโด : Plum Condo สะพานใหม่ สเตชั่น

ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม คอนโด : Plum Condo ราม 60 อินเตอร์เชนจ์

ราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม คอนโด : plumcondo โชคชัย 4

ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม คอนโด : plumcondo ปิ่นเกล้า สเตชั่น

ราคาเริ่มต้น 2.15 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม คอนโด : plumcondo รามคำแหง สเตชั่น

ราคาเริ่มต้น 1.94 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม คอนโด : plumcondo เซ็นทรัล สเตชั่น

ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท

คอนโด พลัมคอนโด สามัคคี

ราคาเริ่มต้น 0.729 ล้านบาท