แบบห้องและผัง

1 ห้องนอน

ราคาเริ่มต้น 0.849 ล้านบาท