ติดต่อเรา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชั้น 27-30 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 979/83
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

สำนักงานขาย เปิดทุกวัน : 10.00-19.00 น.
Pruksa Contact Center : 1739
International Call : +662-299-0300
โทรสาร : 0-2298-0102
Website : plum.pruksa.com/laemchabang
อีเมล์ : webmaster@pruksa.com

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร