• News-02 544x350

ผู้โชคดีจากกิจกรรมจองพร้อมลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Plum Premium Pahol

16 March 2014
ผู้โชคดีจากกิจจกรรมจองพร้อมลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Plum Premium Pahol

พลัม พรีเมี่ยม พหลโยธิน "ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี รับรางวัล Samsung Galaxy not 3 กับกิจกรรม จองพร้อมลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Plum Premium Pahol ภายใน 15-16 มี.ค. นี้ได้แก่ คุณชุลีกร เพ็ชรหมื่นไวย