• Bangkae

การตรวจห้องมาตรฐานของโครงการ

โครงการพลัมคอนโด บางแค ได้มีการตรวจสอบคุณภาพห้องมาตรฐานของโครงการ โดยทีมผู้ตรวจสอบ ได้แก่ ทีมผู้บริหารโครงการ (บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท), ทีมที่ปรึกษาโครงการ (บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด) และผู้รับเหมาของโครงการ (บริษัท สยาม มัลติคอน จำกัด) โดยการตรวจสอบคุณภาพห้องมาตรฐาน จะเป็นห้องที่ใช้เป็นแบบอย่างเพื่อลด Defect ในการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานภายในห้องชุดก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าของโครงการ