ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี รับรางวัล Samsung Galaxy note 3 ในเดือน พ.ย.

จากกิจกรรม ขอขอบพระคุณและขอตอบแทนความไว้วางใจ ที่ท่านลูกค้ามีให้แก่ พลัมคอนโด พหล89
สำหรับลูกบ้านที่ทำ"สัญญา" กับโครงการภายใน พ.ย. นี้ รับรางวัล Samsung Galaxy note 3


รายชื่อผู้โชคดี

คุณ ขวัญรวิ จันดาแก้ว

คุณ มัญชุสา รดาชัยโสภากุล

คุณ พรรณณิภา จุลสินธนาภรณ์

คุณ แสงอรุณ กลั่นสอน

คุณ พรพรหม สุธาทร

*ผู้โชคดีจากการสุ่มรายชื่อจับรางวัล เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด