กิจกรรมแจกบัตรชมกายกรรมซินเกียง

ภาพลูกค้าผู้โชคดี

จากพลัมคอนโด แหลมฉบัง

ที่ส่ง sms แจ้งความประสงค์รับบัตรชมกายกรรม 10 ห้องชุดแรกที่ได้รับบัตรชมกายกรรม

จากคณะกายกรรมซินเกียง

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดการแสดงเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา 

ณ สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง