พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท คุณปิยะ ประยงค์ โครงการคอนโดมิเนียม พลัมคอนโด พระราม 2 ที่ตั้งโครงการ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 59, 4162 และ 17184 เนื้อที่ดินรวมประมาณ 9-2-11.8 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร ห้องชุดพักอาศัย 682 ยูนิต ห้องชุดพาณิชย์ 4 ยูนิต โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2559 ภาพที่ใช้ในการโฆษณาเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *ราคาเริ่มต้น 1.1 ล้านบาท สำหรับห้องขนาด 22.84 ตร.ม. *เงินคืนสูงสุด 300,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับห้องขนาด 45.93 ตร.ม. *ภาพรถยนต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น *ภาพที่ปรากฎเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการพลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น “โปรเศรษฐี คอนโดก็มี รถก็มา” *จองห้องชุดโครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น พลัมคอนโด พระราม 2 และ พลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์ ได้รับคูปอง 1 ใบต่อการจอง 1 ยูนิต ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. – 30 ธ.ค. 60 จับสลากผู้โชคดีวันที่ 31 ม.ค. 61 ประกาศผลที่สำนักงานขายและแจ้งผู้โชคดีผ่าน SMS วันที่ 7 ก.พ. 61 รางวัล : รถยนต์ Honda Jazz รุ่น Scvt 1 คัน มูลค่า 594,000 บาท *ผู้โชคดีตัองโอนฯ ห้องชุดภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ผู้โชคดีจะด้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันโอนฯ โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% *เงื่อนไขและรูปแบบของรางวัลเป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า