พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท คุณปิยะ ประยงค์ โครงการคอนโดมิเนียม พลัมคอนโด พระราม 2 ที่ตั้งโครงการ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 59, 4162 และ 17184 เนื้อที่ดินรวมประมาณ  9-2-11.8 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร ห้องชุดพักอาศัย 682 ยูนิต ห้องชุดพาณิชย์  4  ยูนิต โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2559
*ขนาด 1 ห้องนอน 22.84 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 1.19 ล้านบาท จำนวน 1 ยูนิต 
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739
ตั้งแต่ 15 ม.ค. – 30 เม.ย. 61