พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท คุณปิยะ ประยงค์ โครงการคอนโดมิเนียม พลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์ ที่ตั้งโครงการ ซ.รามคำแหง60 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6533, 103814, 116777-116784, 135921-135923, 251196 และ 251672 เนื้อที่ดินรวมประมาณ 8-2-27.4 ไร่ เป็นอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 8 อาคาร อาคารสันทนาการ สูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสระว่ายน้ำ สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ห้องชุดพักอาศัย 960 ยูนิต และห้องชุดพาณิชย์ 2 ยูนิต โครงการไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด อยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง ไตรมาส 1 พ.ศ.2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ไตรมาส 4 พ.ศ.2561 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และเจ้าของห้องชุดมีหน้าที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรตามที่กฎหมายอาคารชุดกำหนด *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ภาพที่ใช้ในการโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วอาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้านบาท สำหรับห้องขนาด 22.5 ตร.ม. *แถมเฟอร์นิเจอร์ 8 รายการ 9 ชิ้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง สำหรับห้องชุดขนาด 22.5 ตร.ม. และ 26 ตร.ม. และเฟอร์นิเจอร์ 8 รายการ 11 ชิ้น พร้อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง สำหรับห้องชุดขนาด 34.95 ตร.ม. *มูลค่าของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศ สูงสุด 100,000 บาท สำหรับห้องชุดขนาด 34.95 ตร.ม. *ภาพรถยนต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น *ภาพที่ปรากฎเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการพลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น “โปรเศรษฐี คอนโดก็มี รถก็มา” *จองห้องชุดโครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น พลัมคอนโด พระราม 2 และ พลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์ ได้รับคูปอง 1 ใบต่อการจอง 1 ยูนิต ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. – 29 ธ.ค. 60 จับสลากผู้โชคดีวันที่ 31 ม.ค. 61 ประกาศผลที่สำนักงานขายและแจ้งผู้โชคดีผ่าน SMS วันที่ 7 ก.พ. 61 รางวัล : รถยนต์ Honda Jazz รุ่น Scvt 1 คัน มูลค่า 594,000 บาท *ผู้โชคดีตัองโอนฯห้องชุดภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ผู้โชคดีจะด้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันโอนฯ โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% *เงื่อนไขและรูปแบบของรางวัลเป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า “รับ เครื่องใช้ไฟฟ้าทันที” *รับเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 ชิ้น มูลค่าระหว่าง 650 – 10,000 บาท เมื่อจองห้องชุดโครงการพลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 ธ.ค. 60 *เงื่อนไขและรูปแบบของรางวัลเป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่ตั้งโครงการ