เฟส 1 ล็อตสุดท้าย* ลดแสนทุกห้อง* พร้อมอยู่ปีนี้ เริ่ม 1.49 ล้าน*